Classic results 9-25 lb


 1. Mark Ayers- 10/10  20.03 lb + 22.75 lb = 42.78 lb/ Big Bass 5.32 lb on Platte lake
 2. Mike Ebach- 10/10  20.23 lb + 18.08 lb = 38.31 lb
 3. Bill Bailey Jr. 10/10  17.69 lb + 20.60 lb = 38.29 lb
 4. Jack Eback  10/10  21.76 lb + 16.08 lb = 37.84 lb
 5. Brian Wilson  10/10 16.74 lb + 19.22 lb - 35.96 lb/ Big Bass 5.28 lb on Glen lake
 6. Butch Derickson 10/10  16.04 lb + 15.64 lb = 31.68 lb
 7. Bryan Ray  9/9  20.35 lb + 9.69 lb = 30.04 lb
 8. Bill Bailey Sr. 5/5  7.89 lb + 8.55 lb = 16.44 lb
 9. Pat Morgan  4/4  2.81 lb + 8.16 lb = 10.97 lb
 10. Brendon Dodge 3/3  10.53 lb + 0 = 10.53 lb
 11. Harry Swank 0/0
 12. Randy Perry 0/0
  Mike (2nd) Mark (1st,BB) Bill (3rd) Brian (BB)


  Mark Ayers -Platte Lake BB 5.32 lb

  Brian Wilson- Glen Lake BB 5.28 lb

  Brendon (rookie year) with future lunker

Classic day 2 on Glen Lake 9-25-16


 1. Mark Ayers  5/5  22.75 lb/ BB 4.90 lb
 2. Bill Bailey Jr. 5/5  20.60 lb/ BB 5.14 lb 
 3. Brian Wilson 5/5  19.22 lb/ BB 5.28 lb
 4. Mike Ebach  5/5  18/08 lb/ BB 4.75 lb
 5. Jack Ebach  5/5  16.08 lb/ BB 3.76 lb
 6. Butch Derickson 5/5 15.64 lb/ BB 3.89 lb
 7. Bryan Ray  4/4   9.69 lb/BB 3.51 lb
 8. Bill Bailey Sr. 3/3  8.55 lb/ BB 3.76 lb
 9. Pat Morgan   3/3  8.16 lb/ BB 3.64 lb
 10. Brendon Dodge 0/0  
  Brian Wilson 5.14 lb

  Mark Ayers 4/90 lb

  Mike Eback 4.75 lb

  Butch 3.89 lb


  Bill 5.14 lb

Classic day one on Platte lake 9-24-16


 1. Jack Ebach  5/5  21.76 lb/ BB 4.81 lb
 2. Bryan Ray  5/5   20.35 lb/ BB 4.69 lb
 3. Mike Ebach  5/5  20.23 lb/BB 5.19 lb
 4. Mark Ayers  5/5  20.03 lb/BB 5.32 lb
 5. Bill Bailey Jr. 5/5 17.69 lb/BB 5.31 lb
 6. Brian Wilson  5/5  16.74 lb
 7. Butch Derickson  5/5  16.04 lb/ BB 3.94 lb
 8. Brenden Dodge  3/3  10.53 lb/ BB 4.24 lb
 9. Bill Bailey Sr. 2/2  7.89 lb/ BB 4.31 lb
 10. Pat Morgan 1/1  2.81 lb
Portage Lake 9-18-16

 1. Mike Ebach 5/5 18.06 lb/ Big Bass 4.12 lb
 2. Bob Moss 5/5  14.77 lb/ 2nd Big Bass 3.58 lb
 3. Harry Swank 5/5  13.21 lb
 4. Scott Spafford 5/5 13.09 lb
 5. Jack Ebach 5/5  12.56 lb
 6. Josh Myers 5/5 12.09 lb
 7. Brian Wilson 5/5  12.06 lb
 8. Bryan Ray 5/5  11.36 lb
 9. Bill Bailey Jr. 5/5 11.60 lb
 10. Rick Payne 3/3  7.83 lb
 11. Mark Ayers 3/3  7.41 lb
 12. Randy Perry 3/3  7.30 lb
 13. Pat Morgan 2/2  5.47 lb
 14. Brian McComb 0/0
 15. Jerry Wilson 0/0
 16. Bill Bailey Sr. 0/0